Dårlig opførsel? Det koster!
Usportslig optræden kan koste dyrt

Usportslig optræden koster. 


Hvis én spiller eller træner kan af flere forskellige årsager tildeles bøder af Håndbold Region Øst i forbindelse med kampe. Det kan f.eks. være for et direkte røde kort, manglende deltagelse i hilsepligt eller noget helt andet. Bøde lyder på mellem kr. 500,- og kr. 5.000,- til Håndbold Region Øst.


HF Susås politik i disse sager – når der er tale om usportslig optræden – er, at man som spiller eller træner selv skal betale bøden. Tanken er, at bøden skal være en økonomisk lærestreg til den, som har opført sig uhensigtsmæssigt.  


Er det en spiller under 18 år sendes bøden til forældrene.    


Spilleren har ret til at fremlægge sin sag for Ledelsen, hvis hun/han synes, at det røde kort er givet uretfærdigt. 


Ledelsen kan efterfølgende ændre afgørelsen. Vælger spilleren ikke at tage sagen op, skal bøden blot betales. Spilleren kan træne som altid og når evt. karantæne fra HRØ er udstået ingen spille kampe.