Handball-6148752
Velkommen til vores HF Suså

Vi kæmper for et stærkt fællesskab, hvor det skal være sjovt, med plads til alle og et sundt socialt liv.


Som spiller eller forældre bidrager man til at klubben er velfungerende.  


Vores grundsten for i HF Suså er fællesskab, men derudover arbejdes der ud fra værdierne humor, ordentlighed, udvikling, synlighed og engagement. 


Vores træning og hjemmekampe afvikles i Herlufmagle hallen.

EKSTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING

2. ekstraordinær generalforsamling i HF Suså den 3. april 2023 kl. 19.00 i Herlufmagle hallen.


DAGSORDEN

 

1. Valg af dirigent og stemmetæller.

2. Nedlægning af HF Suså. 


Kun fremmødte medlemmer, der er fyldt 15 år og som har været medlem af foreningen i mere end 10 dage har stemmeret samt forældre til børn under 15 år.


Kun én stemme pr. medlem, pr. person.


Trænere, ledelsen og udvalgsmedlemmer har alle stemmeret.

Referat ekstraordinær generalforsamling i HF Suså den 2. marts 2023 kl. 19.00

 

  1. Valg af dirigent og stemmetæller
  2. Forslag: Nedlæggelse af HF Suså
  3. Valg til ledelsen

Valg som dirigent – Benny Petersen

Valg som stemmetæller – Rasmus Hansen

 

De 11 stemmeberettigede på generalforsamlingen, stemte alle for en nedlæggelse af HF Suså.

 

Punket udgang som konsekvens af ovenstående beslutning.

 


Ledelsen i HF Suså indkalder via hjemmeside til 2. ekstra ordinær generalforsamling, hvor det endelig besluttes om HF Suså skal nedlægges. 
Som oplyst på den ordinære generalforsamling ønsker ledelsen i HF Suså, at nedlægge håndboldklubben med henblik på at blive fusioneret med Næstved/Herlufholm Håndbold (NHH).  


Med et medlemsgrundlag på ca. 60 medlemmer fordelt på aldersgrupperne fra 4 år og til senior niveau, er det til tider svært for HF Suså at stille med hold i de enkelte årgange.

 

For at sikre et håndboldtilbud i Herlufmagle hallen, ønsker HF Susås bestyrelse at fusioner med NHH, så NHH bestyrelse fremover løfter de administrative opgaver som henholdsvis myndigheder, kommune og håndboldforbund kræver, herunder funktioner som formand og kasserer. 

 

Med en udsigt til svære vilkår for håndbolden i Næstved Kommune, er det nødvendigt at tænke anderledes for at bevare håndbolden uden for bymidten af Næstved Kommune.

 

Vi tror på, at vi med dette tiltag vil kunne bevare et håndboldtilbud i Herlufmagle hallen, samtidig med at det skal være med til at sikre, at spillerne ikke stopper med at spille, når de rammer tynde årgange.

 

Derfor skal alle ungdomsårgange, hvor HF Suså har hold, lave træningsfællesskaber med NHH for derigennem at fastholde medlemmerne, hvis årgangen i Herlufmagle ikke selv kan stille hold. Det tror vi på, kan være med til at fastholde flere håndboldspillere i Næstved Kommune.


Træningen for de hold som i dag spiller i Herlufmagle hallen, vil også fremadrettet komme til at træne i Herlufmagle hallen. Så fusionen vil som udgangspunkt ikke mærkes i "hverdagen". 


 Ekstra ordinær generalforsamling i HF Suså den 1. marts 2023 kl. 19.00 i Herlufmagle hallen - Pokalstuen


DAGSORDEN

 

1. Valg af dirigent og stemmetæller.

2. Nedlægning af HF Suså. 

3. Valg til hele ledelsen, såfremt en nedlæggelse af HF Suså ikke vedtages. 


Kun fremmødte medlemmer, der er fyldt 15 år og som har været medlem af foreningen i mere end 10 dage har stemmeret samt forældre til børn under 15 år.


Kun én stemme pr. medlem, pr. person.


Trænere, ledelsen og udvalgsmedlemmer har alle stemmeret.

Referat - Generalforsamling i HF Suså

 

22. februar 2023 kl. 19.00 i Herlufmagle hallen - Pokalstuen

  

Referat

 

  • Valg af dirigent og stemmetæller.
  • Aflæggelse af ledelsens beretning og vision for fremtiden.
  • Forelæggelse af regnskab og budget for kommende år.
  • Behandling af forslag.
  • Skriftlig afstemning om forslag til personvalg fremsat af ledelsen.
  • Valg af bilagskontrollant.  
  • Eventuelt.

Susanne Bergstrøm blev valgt som dirigent og stemmetæller.

Beretningen for blev aflagt af formand Jim Rasmussen

Regnskabet blev gennemgået uden bemærkninger fra forsamlingen.

Ingen indkommende forslag.

På valg – Kasserer Susanne Bergstrøm – Ønsker ikke genvalg – Posten er ikke besat.

Valgt blev Pernille Bagger

Der indkaldes til ekstra ordinær generalforsamling med henblik på at nedlægge HF Suså, for at fusioner med Næstved/Herlufsholm Håndbold. Den ekstra ordinær generalforsamling afholdes den 1. marts 2023.